• Mixing

  • Koliko god snimci bili kvalitetni, spajanje svih instrumenata i vokala u jedan miks zahteva da se svi ti zvuci uklope u jedan audio zapis kao slagalica. To je samo jedan od aspekata produkcije, potrebno je uklopiti sve kanale tako da daju jednu nivelisanu sliku, bez neprijatnih frekvenci, a istovremeno i da se svaki instrument posebno čuje i razaznaje, da ne bude prekriven ili zamućen drugim instrumentom.

    Drugi, malo više umetnički aspekt miksa je da se raznim efektima i procesorima naglasi poruka koju muzika u sebi nosi. Često su dobre ideje u ovoj fazi obeležile pesme i izdigle ih iznad drugih tematski sličnih pesama zato što se zahvaljujući produkciji desi nešto novo, zanimljivo ili jednostavno nešto što pesmi daje "ono nešto" što je čini zanimljivom za slušanje.

    Mi vam nudimo produkciju u svim njenim aspektima, od čisto tehničkih do umetničkih. Smatramo da je produkcija mnogo više od samo sklapanja audio zapisa i to vam i nudimo, da vašu pesmu "oživite" na pravi način kako bi je i drugi čuli onako kako ste je i vi zamislili.